Navštívte aj stránky www.oaprievidza.eu

Vzdelávanie

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlešieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté vysledky.

Projekty

Sme v okrese i kraji dobre známi našou aktívnou účasťou v národných projektoch modernizácie vzdelávania, realizáciou vlastných projektov na zlepšenie vyučovania

Zdravie

V čo najväčšej miere sa snažíme povzbudiť deti k zdravému životnému štýlu, zdravej strave a pobytu v prírode.
 

Novinky

Internetová žiacka knižka už funguje!!!

Navštívte aj stránky www.oaprievidza.eu

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
    F. Madvu 2, 971 29 Prievidza
  • +421 46 5438118

Fotogaléria